Vem bestämmer? Katarina Berggren eller folket och Regeringen?

2012-03-14

Vid valet 2010 gick Socialdemokraterna kraftigt tillbaka i Tullinge. Socialdemokraterna har sedan dess hävdat att de har tagit valresultatet i Tullinge på allvar. Socialdemokraterna har sagt att de vill lyssna till Tullingeborna. Tyvärr stämmer inte detta överens med verkligheten. Genom ett uttalande i Södra Sidan visar kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) upp en mycket bristande respekt för demokratin: 

– Det är inte schysst att lägga en miljon på en folkomröstning eftersom vi ändå inte tänker följa utslaget om det blir ett ja. Det blir ju bara en låtsasdemokrati,  säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) ” (https://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/7582 se sid 5). 

Katarina Berggrens uttalande speglar ett genuint ointresse för verklig demokrati. Man fortsätter att “arbeta vidare som vanligt” utan hänsyn till Tullingebornas önskan och följer bara resultat av en folkomröstning om det passar egna intentioner, dvs. precis på samma sätt som man agerar i dialogforum.

Tullingepartiet ser istället stora fördelar med att ta reda på folkviljan. En folkomröstning är ett bra tillfälle för folket att få ta aktiv del i politiken. Folkomröstningar stimulerar en diskussion mellan politiker och medborgare, det skapar dialog och demokratisk förankring. Vidare bidrar folkomröstningar till ökad delaktighet som påverkar Botkyrkabornas förtroende för det politiska systemet. Listan med fördelar kan göras lång. Oavsett vad man anser i sakfrågan så tycker vi i Tullingepartiet att det är viktigt att medborgarna får ta ställning och uttrycka sin mening. Dessutom står det i den aktuella delningsutredningen om vikten av att ta reda på medborgarnas inställning till en kommundelning precis som man har gjort i  tex Huddinge, Nykvarn och Knivsta. Vi kan inte förstå varför Borkyrkaborna skulle vara sämre lämpade att folkomrösta än andra.

Frågan är varför Katarina Berggren inte vill låta folket säga sitt? Sannolikt handlar det om en rädsla för resultatet. En av de största motgångar som en politiker kan uppleva är att få en folkomröstning emot sig. I slutändan är det dock Regeringen som avgör frågan utifrån gällande lagstiftning. Regeringen kommer vid sitt ställningstagande att ta hänsyn till befolkningens inställning såsom den framkommit vid folkomröstningen. Det är kanske detta som Katarina Berggren fruktar? Om det finns en skillnad i åsikter mellan Katarina Berggren och Botkyrkaborna så måste detta beaktas. Konsekvensen blir annars att vi får en demokrati för toppolitiker där folkets medverkan är begränsad.

För mer information, kontakta:

Carl Widercrantz 
Politisk sekreterare Tullingepartiet
08-530 615 37