Tullingepartiets synpunkter gällande bostäder vid Ringblomman

2019-04-28

Botkyrka kommun vill bygga 70 nya bostäder i flerbostadshus i Tullinge villastad. Planförslaget innebär totalt 6 flerfamiljshus i 5 plan inklusive suterrängplan. Den största delen av planområdet består idag av natur- och skogsmark i kuperad terräng. Tullingepartiet avvisar uppdraget i planförslaget i sin helhet av bland annat följande orsaker:

  • Förslaget passar inte in i nuvarande bebyggelse.
  • Trafikbelastningen som ökar på nuvarande vägnät är ej acceptabel.
  • Tillgänglighet med allmänna transporter är ej tillfredsställande.
  • Tillgänglighet beträffande bebyggelsen i bergsslänt är svår att uppnå med dagens krav.
  • P-platser inom planområdet är svårt att uppnå med dagens krav.
  • Villaprisnivån i närområdet kommer att sänkas på grund av förslaget.
  • Upplåtelseformerna av lägenheterna är ej redovisade.
  • Dagvattenproblematiken kommer att bli mycket svårlöst.
  • Byggtransporter kommer att störa grannarna på grund av begränsningar av nuvarande vägnät.
  • I det fall kommunen kommer att driva planförslaget vidare kommer Tullingeparitet att driva sin uppfattning vidare genom att överklaga planförslaget i samtliga rättsinstanser.

Styrelsen Tullingepartiet 

Klicka här för att läsa mer om kommunens planförslag. 

Här följer två bilder från området vid Ringblomman: