När slipper vi köerna på Huddingevägen?

2019-05-06

Torsdagen den 2 maj 2019 träffade Tullingepartiet (Anders, Carl, Staffan och Mats) chefen för Gata och Park i Botkyrka tillsammans med en trafikplanerare från samma förvaltning. På agendan stod Trafikverkets projekt som berör oss Tullingebor i allra hösta grad.

Först och främst förstås det faktum att många som arbetspendlar eller av annan anledning använder Huddingevägen mellan Tullinge och Tumba kan få sitta halvtimmesvis i de köer som orsakas av skytteltrafiken som är en följd av bygget av en gång- cykelväg mellan Tullinge C och Skyttbrink.

Projektet som inleddes med den sk. ”Nya Busstationen” våren 2015 beräknas vara klart nu i höst enligt tillgänglig information. Våra frågor till kommunen är:

  • Hur ligger Trafikverket till? Kommer trafiken flyta normalt i höst eller är projektet försenat?
  • Den nya busstationen vars syfte var att höja säkerheten för oskyddade trafikanter, har fått precis motsatt effekt. Nu sneddar resenärer över vändplanen och ungdomar springer tom över Huddingevägen för att hinna med tåget som man ser komma in till stationen. Skall det behöva hända en olycka innan Trafikverket rättar till sina misstag? Dessutom bör trafikljuset vid utfart från Nibblevägen ha en slinga som gör att bussen blir prioriterad.
  • Butiken vid bensinstationen håller på att rivas. Kommunen bör anvisa ny plats innan ST 1 investerar i en ny byggnad. Annars finns risken att just bensinstationen hindrar uppförande av en andra entré till pendeltåget.
  • Det kalhygge som blev resultatet av Trafikverkets röjning av träd och beväxning utefter spåret fick till följd att väggen på förråden vid Hantverksbyn som vetter mot spåren och Huddingevägen blev ett klotterplank. Kanske inte den vackraste entrén till Tullinge precis. Här tycker vi att Trafikverket bör ta ansvar för plantering av nya buskar framför förråden.

Nu ser vi i Tullingepartiet fram emot att kommunen ligger på Trafikverket för att rätta till bristerna med busstationen innan en olycka händer. Dessutom borde kommunen se till att buskar återplanteras framför förråden vid Hantverksbyn så att man slipper skämmas för sin kommundel.