Tullingepartiets synpunkter på Botkyrkas förslag till demokratistrategi

2014-02-16

Botkyrka kommun håller på att ta fram en reviderad strategi för demokrati och delaktighet. Förslaget har skickats ut på remiss så att Botkyrkaborna ska få möjlighet att tycka till om strategin. Tullingepartiet vill bidra till den nya strategins innehåll och har därför skickat in synpunkter.

Klicka här för att ta del av Tullingepartiets synpunkter.

Remissomgång av kommunens nya strategi för demikrati och delaktighet