Utveckla Tullinge centrum nu!

2014-02-18

Ikväll sammanträder samhällsbyggnadsnämnden för att anta en ändring av detaljplanen för ett idéhus i Tullinge centrum. Och nu på onsdag den 19 februari bjuder kommunen in till möte om Tullinge centrum i Falkbergsskolans matsal kl 18:30 – 20:30.

Tullingepartiet kommer inte att stödja förslag till ändring av detaljplan för ett idéhus i Tullinge centrum. Vi anser att nämnden istället bör anta Tullingepartiets centrumplan för det fortsatta arbetet med Tullinge centrum.

Vi är negativa till ett idéhus av flera skäl. Tullingeborna har sagt sitt, dels i valet 2010 och dels i andra sammanhang som exempelvis dialogforum. Vi kan konstatera att det inte finns något större intresse för ett idéhus i Tullinge och förslaget kan därför inte anses vara förankrat hos Tullingeborna. Dessutom finns det flera tekniska problem med nuvarande förslag som måste redas ut. Det handlar om allt från parkeringsproblematiken till den allmänna oreda som kommer att uppstå under tiden som arbetet med idéhuset pågår. Vidare är det oansvarigt att låna stora pengar till ett projekt som inte är kommunal kärnverksamhet. Frågan är vad vi istället kan göra för den summa som idéhuset kostar? Ett förslag är att rusta upp, utveckla och förnya Tullinge centrum.

Idag skickar Tullingepartiet in en motion till kommunfullmäktige som handlar om att utveckla Tullinge centrum.

Ta del av motionen genom att klicka här.

Se Tullingepartiets skiss här.