Tyck till om hur Tullinge skall utvecklas!

2023-04-25

Onsdagen 26 april kan du framföra dina synpunkter på hur den nya översiktsplanen, som kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram, skall se ut.
Plats Medborgarkontoret Tullinge centrum, kl. 16-18. Översiktsplanen syftar till att vägleda samhällsplaneringen de närmaste 20 åren, d.v.s. under 2040 talet.  Det gäller förstås i högsta grad Tullinge där mycket står stilla i väntan på en förbifart, som ligger långt fram i en oviss framtid.

Använd följande länk för att lämna synpunkter digitalt: Ny översiktsplan – Välkommen till Botkyrka kommuns webbplats

Var skall man bygga? Hur skall man bygga? Vad skall bevaras och vad skall förändras? Tänk på att detta är en översiktsplan som skall tas fram. Med tanke på att Tullinge ligger där det ligger, d.v.s. långt ifrån E4/E20 (om man tänker på hur lång tid det tar att ta sig dit) är det ju naturligt att vår pendeltågsstation måste förbättras så att tillgängligheten blir bättre oavsett av vilken sida av spåren man bor på. Särskilt med tanke på att Riksten fortsätter att växa och kräver flera och tätare bussturer.

Även de tidigare publicerade “visionära” planerna av de centrala Tullinge, som kommunledningen kommunicerat, bygger ju på att förbifart “Tullinge” är på plats, vilket i princip sätter stopp för utveckling fram till dess. Kan man kanske flytta Huddingevägen närmre spåren och på så viss ändra genomfarten av Huddingevägen genom Tullinge?

Vår vision – ett levande och attraktivt centrum

Idag skär Huddingenvägen (väg 226) igenom Tullinge och delar upp samhället i två delar. Vi föreslår istället att man gör en stadsmässig utformning av väg 226 och gör den till en miljöprioriterad genomfart med allégata med busshållplatser. Det innebär att Huddingevägen flyttas närmare järnvägsspåren för att frigöra platsen framför nuvarande centrumbyggnads baksida. Baksidan, som idag är en tråkig lastgata, kan byggas ut och istället bli en attraktiv framsida som möter dem som stiger av pendeltåget.I det förslag som Tullingepartiet låtit ta fram med hjälp av en av Sveriges ledande stadsplanerare och en trafikexpert skulle vi få ett mera attraktivt, mänskligare och tryggare Tullinge Centrum med nya entréer, ett ljust och soligt torg, en liten park, ett nytt bibliotek, attraktiva mötesplatser och en kundparkering utformad efter de behov som finns.

Trafiklösning Tullinge C

TuP:S Centrumskiss