Politisk sekreterare

2011-01-28


Tullingepartiet har nu fått en Politisk Sekreterare.
Välkommen Carl!

Tullingepartiet har nu fått sin efterlängtade politiske sekreterare för mandatperioden 2011-2014.
Carl Widercrantz heter han som nu kommer att bli Tullingepartiets ”spindel i nätet” och fungera som politiskt och administrativt stöd till i första hand våra förtroendevalda men även hjälpa oss med omvärldsbevakning och media kontakter.
Vi hälsar Carl välkommen och ser fram emot att vi nu får ett gott stöd av honom i vårt fortsatta och envisa arbete mot målet – Tullinge egen kommun!

Här ger Carl en kort presentation av sig själv
Jag är 24 år och uppvuxen i Tullinge. Jag har tidigare arbetat som bl a personlig assistent och kontaktperson. Mitt intresse för politik väcktes genom studier i statsvetenskap. Jag har en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap från Södertörns högskola. Min kandidatuppsats var en argumentationsanalys av kommundelningsdebatten i Botkyrka. Jag har fram till nu studerat statsvetenskap på en masterutbildning med inriktning mot offentlig politik och organisation vid Stockholms Universitet. På fritiden har idrott en stor plats i mitt liv. Jag har utövat en mängd olika sporter och tränar regelbundet. Förutom idrott är film och litteratur några av mina fritidsintressen.
Att arbeta som politisk sekreterare för Tullingepartiet känns inspirerande då jag är intresserad av politik i allmänhet och kommundelningsfrågan i synnerhet. Det jag brinner mest för i politiken är demokratifrågor och som infödd Tullingebo känner jag ett starkt engagemang för orten.

Kontaktuppgifter:                                                   
Carl Widercrantz
carl.widercrantz@tullingepartiet.se
tel. 08-530 615 37  sms till: 0761-15 01 64
Carl.png