Utredning om eventuell kommundelning klar

2011-10-10

Nu är utredningen om en eventuell kommundelning klar. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att presentera resultatet för kommunmedborgare och politiker.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 10 januari i år, att en oberoende extern utredning om konsekvenserna av en kommundelning skulle göras. Ansvaret för uppdraget fick kommunledningsförvaltningen. Nu är utredningen klar och det preliminära resultatet ska presenteras för både politiker och medborgare i Botkyrka Kommun. Kommunledningsförvaltningen ska informera medborgarna om resultatet på utredningen genom bland annat på så kallade dialogforum i samtliga kommundelar.

 

Kommundirektören Åsa Ratcovich och utredarna från Sveriges Kommuner och Landsting kommer att delta i samtliga dialogforum.
– Det är nu viktigt för vårt fortsatta arbete att lyssna in medborgarna och ge de möjlighet att ta del av utredningens innehåll, säger Åsa Ratcovich.
Utredningen blir offentlig den 18 oktober på kvällen. Så fort som möjligt kommer en sammanfattning att publiceras på botkyrka.se. Du kommer också kunna läsa utredningen i sin helhet.
Första informationsmötet om resultatet av utredningen är i Tullinge den 20 oktober.  Du får möjlighet att ställa frågor till utredaren från Sveriges Kommuner och Landsting. Du kan välja mellan två olika tider:

 

Tid: Torsdag 20 oktober kl.17- 18.30 eller 19- 20.30

Plats: Trädgårdsstadsskolan
Ytterligare dialogforum special kommmer äga rum i alla kommundelar.