FP skriver motion tack vare Tullingepartiet.

2011-10-12

Vid Tullingepartiets möte i Riksten den 2 oktober var en av gästerna F 18 Kamratföreningens ordförande Gunnar Persson. Han höll ett utmärkt föredrag om Tullinges historia, och tiden då vi hade en jaktflottilj, F18 , vars uppgift var att skydda huvudstaden och kustflottan. Det var anledning till att flottiljen förlades till Riksten.

Kamratföreningen har arbetat för att uppföra ett minnesmonument (ett restaurerat Saab J35 Draken) så att Tullingeborna inte ska glömma bort sina historia och all den aktivitet som funnits på området för länge sedan.

Efter presentationen, initierad av Tullingepartiet, har Folkpartiet skrivit en motion som går ut på att placera det restaurerade flygplanet på en central plats i området. Vi i Tullingepartiet är glada att Folkpartiet följer vårt exempel och gör en insats för att värna om Tullinges historia. Vi tycket det är viktigt att bevara minnet av flygflottiljen och välkomnar därför all aktivitet som syftar till detta.