Utredning om kommundelning

2011-01-18

Tullingepartiet välkomnar en utredning om kommundelning

Tullingepartiet – med målet Tullinge egen kommun – blev ju största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka i kommunvalet 2010. Det gläder oss att den styrande majoriteten i Botkyrka nu säger att de tagit valresultatet på allvar.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren har den 3 januari uttalat för Radio Stockholm/P4 att ta ”Tullingepartiets valresultat på allvar” och föreslagit att låta göra en ”oberoende utredning” om en kommundelning. Katarina Berggren sa vidare: ”En liknande utredning som gjordes för ett par år sedan visade inte på något positivt för några av kommundelarna vid en delning”.

Vi vill påpeka att den ”liknande utredning som gjordes för ett par år sedan”  inte kan jämföras med denna kommande utredning, eftersom den gjordes i huvudsak av tjänstemän inom Botkyrka Kommun. Trots detta visade resultatet inte på något negativt för några av kommundelningarna vid en delning

Vi välkomnar nu Kommunstyrelsens förslag om utredning och förutsätter att Tullingepartiet får en viktig del i att utforma utredningsuppdraget för att säkerställa att en oberoende utredning, korrekt redovisar konsekvenserna av en kommundelning.

Styrelsen i Tullingepartiet
4 januari 2011