Analys av valet i Tullinge 2010

Tullingepartiet fick totalt 4553 röster varav 4439 röster var från Tullinge. Stödet var starkt i Tullinges alla 9 valkretsar och varierade från 41% till 49%.

Under 2010 ökade totala antalet röster i Tullinge med 13,6% – från 8847 röster i valet 2006 till 10053 i valet 2010. Ökningen beror på en stor inflyttning till Tullinge under senaste fyra åren.

Tabellen nedan visar antalet röster per parti 2010 jämfört med 2006. Jämförelsen blir inte helt rättvisande eftersom totala antalet röster 2006 var betydligt färre än 2010. För att få en proportionerlig jämförelse är rösterna för 2006 (längst till höger i tabellen) uppräknade till samma antal röster som 2010. Då framgår tydligare från vilka partier Tullingepartiets röster har kommit.

Tullinges valkretsar Röster 2010 Diff 2006 Röster 2006 Diff jft 2006 Antalet röster 2006 uppräknat med 13,6% Korrigerat valresultat jämfört 2010
Moderaterna 1773 -683 2456 -28% 2790 -1017 -36%
Centerpartiet 156 -39 195 -20% 222 -66 -30%
Folkpartiet 610 -595 1205 -49% 1369 -759 -55%
Kristdemokraterna 233 -206 439 -47% 499 -266 -53%
Socialdemokraterna 1647 -666 2313 -29% 2628 -981 -37%
Vänsterpartiet 306 -81 387 -21% 440 -134 -30%
Miljöpartiet 602 +98 504 +19% 572 +30 +5%
Tullingepartiet 4439 +3740 699 +535% 794 +3645 +459%
Sverigedemokraterna 162 -2 164 -1% 187 -25 -13%
Botkyrkapartiet 112 -351 463 -76% 526 -414 -79%
Övriga 13 -9 22 -41% 26 -13 -50%
10053
Totalt antal röster 10053 +1206 8847
13,6% fler röster nu

Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet