Vård- och omsorgsförvaltningen får skarp kritik

2013-11-20

Den 19 november hade vård- och omsorgsnämnden sammanträde. Ett av kvällens ärenden handlade om den kritik som Arbetsmiljöverket riktar mot vård- och omsorgsförvaltningen. Av rapporten framkommer det att arbetsmängden är stor vilket gör att cheferna har svårt att hinna med förekommande arbetsuppgifter.

Tyvärr kommer inte detta som någon överraskning eftersom en för stor kommun ofta är synonymt med en stor arbetsmängd. Detta bidrar till otydlighet angående vilka arbetsuppgifter som cheferna ska prioritera. Det framkommer att en stor del av arbetstiden måste ägnas åt administrativa arbetsuppgifter. Vi i Tullingepartiet menar att den växande administrationen på sikt riskerar att tränga ut kärnverksamheten. Samma mönster återfinns i andra förvaltningar, vilket innebär att mer tid läggs framför datorn istället för att besöka verkligheten.

Vid inspektionen framkom att cheferna inom hemtjänsten inte fått någon dokumenterad uppgiftsfördelning. I en medelstor kommun, som Tullinge kommun skulle bli, menar vi att administrationen blir mer överblickar vilket gör att gränserna för vad som ingår i arbetet kan göras tydligare.

Vi utvecklar resonemanget i ett yttrande som du kan ta del av genom att klicka här.