Ekonomisk oreda i tekniska nämnden

2013-11-11

Den 18 oktober rapporterade Sveriges Radio om kommunrevisionen som riktar skarp kritik mot tekniska nämnden i Botkyrka för att den inte håller ordning pengarna. Detta har exempelvis gjort att Rikstens skola blivit 25 miljoner kronor dyrare än vad som var beräknat. I kväll yttrar sig Tullingepartiet i samband med att revisionsrapporten behandlas av tekniska nämnden.

Tullingepartiet ser allvarligt på den skarpa kritik som revisionen riktar mot tekniska nämnden. Det är anmärkningsvärt att Botkyrka inte vidtagit åtgärder redan från dag ett. Trots påpekanden från revisorerna har kommunens åtgärder lyst med sin frånvaro. Tullingepartiet står dock bakom den nu framtagna åtgärdsplanen som förhoppningsvis innehåller tillräckliga åtgärder för att råda bot på de allvarliga förhållandena som revisionen har uppmärksammat.

Kommunrevisionen är bland annat kritisk till är att tekniska nämnden inte har koll på hur pengarna används. Pengar som är öronmärkta för underhåll används till investeringar osv. Det gör att byggprojekten är svåra att följa upp.

Tullingepartiet anser att problematiken ska ses i ljuset av att Botkyrka växer och att Tullinge är den del av kommunen som haft den starkaste befolkningstillväxten sedan millennieskiftet. I en medelstor kommun, som Tullinge kommun skulle bli, kan kontrollen utföras på ett effektivare sätt. Det blir lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att öronmärkta pengar används på rätt sätt. Alla ansvariga har ögonen på sig i den mindre enheten vilket skapar förutsättningar för effektivitet.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio här.

Läs hela Tullingepartiets yttrande här.