Vi ställer upp i kyrkovalet för att återupprätta Tullinge församling

2013-08-30

Kyrkan är till sin natur både global och lokal och måste därför kunna möta människor i deras närmiljö. Idag tillhör Tullinge Botkyrka församling, som är en av Sveriges största församlingar. Detta gör den stor och tungrodd. Nu ställer vi i Tullingepartiet upp i kyrkovalet 2013 med målet att återupprätta Tullinge församling.

Vi vill fokusera på Tullingebornas behov 

Genom återupprättandet av Tullinge församling kan kyrkans arbete fokusera på de lokala problemen i Tullinge. Dessutom ser vi en närmare kyrka som en naturlig del av lokalsamhället.

Kyrkan måste komma närmare 

Idag har kyrkan i Tullinge flyttat all verksamhet från Tullinge Centrum till ombyggda Tullinge gård, vilket bidragit till att närheten har försvunnit. Vi anser att kyrkan i Tullinge måste komma fysiskt närmare medlemmarna. Det finns pensionärer som slutat komma till sammankomster för att de inte så lätt kan ta sig till Tullinge gård. Även barn- och ungdomsverksamheten är förlagd till Tullinge gård och är egentligen alltför avlägset för de flesta Tullingebor, exempelvis för de som bor i Riksten.

Vi vill öka möjligheterna för ideellt engagemang i Tullinge

Tullinge kyrkas historia förpliktigar till ett lokalt engagemang. Kyrkobyggnaden bekostades genom en insamling av Tullingeborna själva och skänktes sedan till Svenska kyrkan. Det är dags att återupprätta Tullinge församling och därmed öka möjligheterna att ta till vara ideellt engagemang i Tullinge kyrka. 

Ta del av Tullingepartiets valprogram till kyrkovalet genom att klicka här.