Yttranden till kultur- och fritidsnämnden 12 november

2018-11-12

Tullingepartiet lämnar in två yttranden till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 12 november.

Ett av ärendena handlar om att kommunen vill ge mediehuset Fanzingo ett stöd på 850 000 kronor per år. Av beslutsunderlaget framgår att Fanzingo ska ”bidra till kommunens position som Långt ifrån lagom”.

Tullingepartiet vill dock att kommunen specificerar avtalet innan beslut fattas. Vi vill veta vad kommunen förväntas få för pengarna och vad avtalet innebär.

Klicka här för att läsa yttrandet om Fanzingo.

Klicka hör för att läsa yttrandet om nya regler för fördelning av studieförbundsbidrag.