Bredda Hågelbyleden – initiativ från TUP och M

2020-04-18

Trafiksituationen vid Hågelbyleden är ohållbar! Bilköerna är långa och räddningstjänsten har svårt att ta sig fram. Vi kan inte invänta långa och fleråriga vägprojekt. Tullingepartiet och Moderaterna har därför agerat för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Tidigare i veckan presenterade Tullingepartiet och Moderaterna ett gemensamt ledamotsinitiativ i samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget består huvudsakligen av två delar:

1, att införa Hågelbyleden som en återkommande informationspunkt på nämndens dagordning för att ge nämnden en uppdatering var tredje månad.

2, att Botkyrka kommun ska lyfta in punkten om breddning av Hågelbyleden i den befintliga åtgärdsvalsstudien och vara drivande i frågan.

Beslutet blev att nämnden har mottagit förslaget och ska återkomma till nästkommande nämndsammanträde med ett svar.

Klicka här för att läsa ledamotsinitiativet i sin helhet.

Klicka här för att läsa om förslaget i BotkyrkaDirekt.

Christian Wagner, 2:e vice ordförande för Tullingepartiet i samhällsbyggnadsnämnden