TUP kräver uppföljning av Botkyrkas strategi

2020-05-13

2018 beslutade kommunfullmäktige att ta fram en plan för hur Botkyrka ska påskynda regionens arbete med att förnya Tullinge station. Nu kräver Tullingepartiet en uppföljning och redovisning av kommunens strategi.

Tullinge har idag den smalaste och mest undermåliga pendeltågsstationen i hela pendeltågssystemet och är i stort behov av en upprustning. Hur detta görs är även viktigt för framtida planering av Tullinge Centrum.

I flera år, inte minst under valåren, har det utlovats löften om en ny uppgång vid Tullinge pendeltågsstation. Olika förslag och inriktningar har presenterats från vänster till höger. Det har handlat om allt från kommunal delfinansiering till att region Stockholm ska ta hela kostanden.

Många i Tullinge är med all rätt trötta på nya utfästelser och löften om pendeltågsstationen. Nu behöver alla ta ansvar och gå från ord till handling.

I slutet av 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda regionens arbete med att förnya Tullinge station. Tullingepartiet har därför lämnat in ett nytt ledamotsinitiativ med krav på redovisning och uppföljning av kommunens arbete med pendeltågsstationen.

Pendeltåg i Tullinge