Äntligen flygplansmonument i Riksten

2020-04-03

Nu på måndag, 6 april, föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om uppförande av ett flygplansmonument vid infarten till Rikstens Friluftsstad. Det är ett glädjande besked som Tullingepartiet välkomnar. 

Tullinge har en rik historia som bland annat inbegriper tiden med en jaktflottilj, F18, vars uppgift var att skydda huvudstaden och kustflottan.

F18 Kamratförening har under många år arbetat för att uppföra ett monument som håller minnet av flygflottiljen vid liv. Redan 2011 skrev Tullingepartiet en motion om att placera ett minnesmonument på en central plats i Riksten. Syftet var att levandegöra Tullinges historia och därmed påminna om all den aktivitet som funnits på området för länge sedan.

Vi i Tullingepartiet är därför glada att kommunledningen nu följer vårt exempel och gör en insats för att värna Tullinges historia. Det är även på sin plats med ett stort tack till de sponsorer som möjliggör konstverket.

Klicka här för att läsa mer om “rondellplanen” i Mitt i Botkyrka.  

Modell av flygplanen