Anders Thorén ställer frågor till Ebba Östlin (S) angående utlandsresor

2019-10-25

Trots ambitiösa klimatmål och hårda besparingskrav gör Botkyrkas företrädare en hel del flygresor till olika länder i världen. Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, ställer därför ett antal frågor till kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S). 

Det senaste exemplet är att kommunstyrelsens ordförande åkte till Japan den 21 – 25 oktober för att delta på “Hamamatsu International Summit on Intercity Collaboration 2019”. Delegationsbeslutet är undertecknat av Gabriel Melki, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Det är ingen hemlighet att Tullingepartiet är kritiska till den typen av långa utlandsresor som möjliggörs genom skattemedel. För några år sedan kritiserade vi en konferensresa i utbildningsnämnden för 13 personer till USA. Sådana resor skickar fel signaler, inte minst till föräldrar och elever när vi vet att skolor och andra kommunala verksamheter har hårda besparingskrav.

Syftet med en resa kan ibland vara otydligt och då behöver ärendet kompletteras med en bättre bakgrundsbeskrivning. Andra gånger går det att få ut samma sak på hemmaplan utan att åka iväg. Anders Thorén har därför skickat in följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S):

1, Hur stora är Botkyrka kommuns representationskostnader från januari till oktober 2019?

2, Vad var syftet med att delta på Hamamatsu International Summit on Intercity Collaboration?

3, Vilken nytta har Botkyrkas kommuninvånare av resan till Japan?

4, Tycker du det är problematiskt att utlandsresor tas på delegation?