TUP röstade nej till detaljplaneprogram för centrala Tullinge

2019-10-23

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober godkändes kommunens detaljplaneprogram för centrala Tullinge. Vi i Tullingepartiet röstade dock nej och reserverade oss mot beslutet. Vi är fortsatt starkt kritiska till en för omfattande byggnation med cirka 1600 nya bostäder. 

Vid den första dialogen om centrala Tullinge talades det om 800 bostäder, därefter har antalet föreslagna bostäder ökat vilket går stick i stäv med tidigare planer.

Tullinge behöver förtätas för att ge underlag till butiker och annan service. Men detta ska ske varsamt och med god framförhållning. Hänsyn måste tas till befintlig bebyggelse så att nya bostäder smälter in i omgivningen. Exempelvis har upplåtelseformen av bostäder en stor inverkan på områdets karaktär. Vi vänder oss mot att en stor andel av nybyggnationen är hyresrätter i kommunens förslag. Det är en för hög koncentration av hyresrätter i relation till vad Tullingeborna önskar.

Stora delar av planen, framför allt byggnaderna i anslutning till väg 226, är beroende av att Förbifart Tullinge byggs. Förbifarten finns dock inte ens med i Trafikverkets planer. Nuvarande visionära förslag handlar därför mestadels om hur det kan se ut efter år 2030.

Det vore bättre att ta fram ett konkret förslag som inte är beroende av förbifarten. Satsa på att rusta upp Tullinge centrum så att det blir rent och snyggt med bättre belysning, fina planteringar och attraktiva ytor. Det är enkla och konkreta åtgärder som kan genomföras per omgående och inte i en avlägsen framtid.

TuP:S Centrumskiss

Kjell Forsheds centrumskiss

Förslaget som Tullingepartiet presenterade år 2013, tillsammans med arkitekten Kjell Forshed, bygger inte på att förbifarten finns på plats och kan därför påbörjas i närtid. Med Tullingepartiets förslag får vi ett modernt och uppgraderat Tullinge, men behåller samtidigt karaktären av en småskalig ”trädgårdsstad” med blandad bebyggelse. Vi får ett mera attraktivt och tryggare centrum med nya entréer, ett ljust och soligt torg, en liten park, ett nytt bibliotek och attraktiva mötesplatser.

Kjell Forsheds förslag kan lämpligen kombineras med den skiss som samma arkitekt har tagit fram för bebyggelse i Hamra grustag. Med tanke på den mängd bostäder som kommunen vill bygga är det utmärkt att planera för bostäder i det nedlagda grustaget. Där kan mer än 1000 bostäder rymmas, vilket innebär att färre bostäder behövde byggas i nuvarande centrum. På så sätt kan attraktiva ytor och småskalig bebyggelse planeras i Tullinge centrum.

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag.