Interpellation om skolan till utbildningsnämndens ordförande

2019-10-31

Nyligen presenterades Lärarförbundets årliga mätning ”Bästa skolkommun”. Botkyrka kommun hamnar tyvärr i bottenskiktet på plats 278 av 290 kommuner. Med anledning av detta ställer Karin Nakamura Lindholm (TUP), ledamot i kommunfullmäktige, ett antal frågor till utbildningsnämndens ordförande.  

Sett till Stockholms län är Salem rankad som nummer fyra medan Botkyrka rankas som nummer 23 av 26 kommuner. Botkyrka ligger även sämre till än andra närliggande kommuner som t ex Ekerö, Södertälje och Huddinge.

Några av de resultat som sticker ut för Botkyrka är följande:

• Lärartäthet (plats 281 av 290 kommuner).

• Utbildade lärare (plats 285 av 290 kommuner).

En konsekvens av den låga lärartätheten är att arbetsbelastningen ökar. Fler arbetsuppgifter och ökad belastning gör att många lärare inte hinner med delar av sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till arbete och därför är det inte förvånande att andelen friska lärare minskar samtidigt som Botkyrka hamnar på plats 156 av 290 i just den kategorin.

Stressen skapar en oro som gör att en del lärare väljer att byta yrkesbana. Den tuffa och pressade situationen är ett resursslöseri som går ut över både lärare och elever.

Karin Nakamura Lindholm (TUP) ställer därför följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S):

1, Hur ser du på Botkyrkas resultat i Lärarförbundets årliga mätning Bästa skolkommun?

2, Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att vända den negativa utvecklingen i skolan?

3, Hur ska Botkyrka kommun lyckas med att attrahera fler legitimerade lärare?

4, Hur ska Botkyrka kommun få ned antalet sjukskrivningar bland lärare?

Karin Nakamura Lindholm