Ang flyktingfrågan:Dags för andra kommuner att ta sitt ansvar

2016-11-25

Vid budgetdebatten i Botkyrka Kommunfullmäktige  den 24 november 2016 inledde Tullingepartiets gruppledare Anders Thorén med att deklarera att Tullinge och Botkyrka har tagit sitt ansvar i flyktingfrågan. Se Anders inledning nedan.

Tup vid budgetdebatten den 24/11 2016. Från vänster: Nils-Bertil Carlsson-Estrada, Karin Nakamura-Lindholm, Elizabeth Bushby, Carl Widercrantz, Therese Lind, Anders Thorén och Camilla Jägemalm. Saknas: Per Börjel

Tup vid budgetdebatten den 24/11 2016. Från vänster:
Nils-Bertil Carlsson-Estrada, Karin Nakamura-Lindholm, Elizabeth Bushby, Carl Widercrantz, Therese Lind,
Anders Thorén och Camilla Jägemalm. Saknas: Per Börjel

Per Börjel kommenterar "Feministisk snöröjning" vid budgetdebatten 24/11 2016

Per Börjel kommenterar “Feministisk snöröjning” vid budgetdebatten 24/11 2016

Sjunkande skattekraft

Tullinge och Botkyrka behöver fler skattebetalare och färre flyktingar. Detta kan låta hårt och egoistiskt, men faktum kvarstår att Botkyrka och Tullinge tar ett stort ansvar för migration och flyktingar. Inte minst med tanke på den stora andel av EBO som vi har i framförallt de norra kommundelarna.

Polarisering mellan norr- och söderkommuner i Stockholm

När Ebba Östlin proklamerar att “Botkyrka kan ta emot fler flyktingar” undrar jag om hon har lyssnat på sina väljare, invånarna i Botkyrka, eller bara till kollegorna i regeringskansliet, eller är det rent av hennes föregångare som “planterat” detta hos Ebba Östlin? Som högsta företrädare för kommunen vore det naturligt att i första hand tänka på de som redan finns här kan man tycka. Visst är det roligt att visa att man är solidarisk och lojal mot regeringen, men, detta uttalande riskerar att spä på den polarisering som redan finns mellan de norra och södra kommunerna i länet.
Som ett “brev på posten”, om man kan använda den liknelsen numera, kommer besked från Ekerö och Täby, att man inte kan ta emot några flyktingar alls, p.g.a. brist på bostäder. Samma sak skulle ju faktiskt Botkyrka kunna säga, eller finns det bostäder som står tomma och väntar? I så fall förstår jag inte varför vi måste uppföra modulbostäder. Frågeställningen är förstås rent hypotetisk, men jag tror att Botkyrka skulle vara betjänt av en flyktingpaus för att bryta de nedåtgående trenderna med sjunkande skattekraft, sämre skolresultat, och ökad otrygghet i det som numera kallas för “utanförskapsområden”.

I ett annat spektakulärt uttalande av Ebba Östlin, kan man läsa att “Tullinge och Uttran, har den mest besvärande segregationen” . Ja dessa kommundelar har ungefär den befolkningssammansättning som snittet av Sveriges kommuner. Problemet är alltså inte att dessa delar har för liten andel utrikesfödda , utan att andra delar i Botkyrka har för stor andel. Bara 50 av landets 290 kommuner lever upp till lagen att ta emot anvisade flyktingar. Nu är det dags att Botkyrka säger ifrån och att de andra tar sitt ansvar!

När hundratusentals människor på flykt sökt sig till Sverige sätts hela samhället på prov. Detta märks inte minst i Botkyrka som är en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända genom åren. Botkyrka är den eller en av de kommuner där andelen utrikesfödda är störst i Sverige (57%). Nyckeln till framtiden för dessa personer är att komma i arbete, och kunna bidra till sin egen försörjning.