Tullingepartiet testar framtidens pendling

2016-11-07

Fredagen den 4 november fick Tullingepartiet vara med och prova framtidens pendelbåt. Bakgrunden är den motion som Tullingepartiet lade fram i Botkyrka Kommunfullmäktige i januari 2016, angående att utreda möjligheten att starta pendling med båt, från Tullinge in till centrala Stockholm. Redan idag finns båtpendling, mellan ytterområden och centrala Stockholm, bl.a. från Ekerö till Klara Strand.

Eldrivet s.k. ASV fartyg (Air Supported Vessel)

 

För att det skall vara realistiskt att pendla hela vägen från södra Tulllingesjön in till Stockholm city krävs dock en annan typ av fartyg. Framförallt är det problem med svallvågor som kan erodera stränder och vara störande på annat sätt, som måste utredas, men även utsläpp av kväveoxider och andra miljöfarliga ämnen. Nu tycks dock det finnas en lösning på detta: Ny skrovteknik som minimerar fartygets friktion mot vattnet i kombination med eldrift!

Den s.k. ASV tekniken, (Air Supported Vessel) minskar fartygets friktion mot vattnet med upp till 50 %. Det i sin tur medför att fartygen drar upp betydligt mindre svallvågor, och kan därför trafikera trånga farvatten med högre hastighet än konventionella fartyg. Tekniken möjliggör också att man tack vare lägre energiåtgång, redan med dagens batteriteknik, har möjlighet att köra i ca 30 minuter i upp till 25 knop utan laddning. Kombinationen eldrift och ASV-skrov innebär också betydligt lägre bullernivå, något som är nog så viktigt i trånga farvatten, där höga bullernivåer kan vara väldigt störande för boende och de som vistas vid och på vattnet. Den snabba teknikutvecklingen gör att man inom kort räknar med att en färja som tar 70 passagerare kan köra upp till en timme på en laddning som tar 10 minuter.