Överklagan till regeringen

2016-12-02

Frågan om delning av Botkyrka kommun har efter ansökan av Tullingepartiet utretts av Kammarkollegiet. I sitt beslut per den 1/11-2016 meddelade Kammarkollegiet avslag på Tullingepartiets ansökan. Tullingepartiet har därför lämnat in en överklagan till regeringen.

Tullingepartiet kan konstatera att flera av argumenten i delningsansökan inte har bemötts. Kammarkollegiet ger dock Tullingepartiet rätt i de sakförhållanden som Tullingepartiet lyft fram i sin ansökan och ger som sin huvudsakliga anledning till avslag Botkyrka kommuns negativa inställning till delning. Tullingepartiet menar att beslutet inte är i enlighet med tanken bakom indelningslagen och dess förarbeten och har därför överklagat beslutet till regeringen. I överklagan motiverar Tullingepartiet varför Kammarkollegiets beslut ska ändras.

Klicka här för att läsa överklagandet.

Klicka här för att läsa delningsansökan.

Klicka här för att läsa svaret till Kammarkollegiet.

AP7, skylt Finansdepartementet

Skylt, Finansdepartementet