Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb

2015-01-12

Tullingepartiet vill att Botkyrka kommun ska arbeta fram layout och ett kostnadsförslag för att anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

Parkhemsgårdens fritidshem i Tullinge

Parkhemsgårdens fritidshem i Tullinge

Spontanidrott är ett populärt fenomen som stimulerar idrottandet bland barn och unga. Kommunen bör därför samverka med olika aktörer, exempelvis fritidsgårdar, för att utveckla nya spontanidrottsplatser.

Barn och unga i Parkhemsområdet önskar en ny bollplan i anslutning till Parkhemgårdens fritidsklubb i Tullinge. Det är inte frågan om en fullstor basket- eller fotbollsplan, utan snarare en enklare anläggning med staket som skyddar mot den trafikerade vägen alldeles utanför fritidsgården.

Denna efterlängtade anläggning kan användas av både yngre barn på fritidsklubben med även av ungdomar på kvällen. När fritidsgården inte nyttjar planen kan även allmänhet, skola och idrottsklubbar använda planen. På så sätt gynnas även andra bollsporter eftersom vi frigör träningstimmar i kommunens sporthallar. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan flera ungdomar stanna i närområdet utan att behöva söka sig till andra delar av kommunen för att träna.

I kommunen finns ett antal konstgräsplaner som behöver bytas ut med jämna mellanrum. De gamla ytskikten kan med fördel återanvändas som underlag för bollplanen vilket både är miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Vid kommunfullmäkties nästa sammanträde, den 29 januari, kommer Tullingepartiet föreslå att Botkyrka kommun anlägger en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.