Första mötet för året med kommunstyrelsen

2015-01-08

I går, 7 januari, var det dags för årets första möte med kommunstyrelsen. Tullingepartiet agerade på följande sätt:

  • Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra idé- och markanvisningstävling för Hågelby.

Vi i Tullingepartiet är tveksamma till att utlysa en tävling om hur marken och husen vid Hågelby skall exploateras. Istället för att låta exploatörer tycka till i en tävling borde Botkyrkaborna få tycka till i en omröstning. Vill Botkyrkaborna att Hågelby skall exploateras eller bevaras?

Enligt miljöbalken 3 kap. om markanvändning skall mark användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade (i detta fall jordbruk). Frågan är hur lagen rimmar med kommunens markanvändningstävling?

Klicka här för att läsa kommunstyrelsens förslag.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yttrande.

  • Kommunstyrelsen föreslog kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande av lån och avskrivning av fordran till Tumba Tennisklubb.

Tullingepartiet röstade nej till förslaget. Då andra föreningar inte lovas samma hjälp med skuldsanering och borgensåtaganden, finns det följaktligen inga speciella skäl att ge extra stöd till just Tumba tennisklubb. Extra ekonomisk hjälp och skuldavskrivning, trots att betalningsförmåga kan finnas på längre sikt, sänder konstiga signaler till andra föreningar som kan få uppfattningen att kommunen går in och räddar alla klubbar som behöver hjälp med ekonomin.

I det här fallet utgörs borgen för en lång period, nämligen ett 15-årigt hyreskontrakt. Det är svårt att bedöma om föreningens kalkyler kommer att hålla över tiden. Om inte föreningen klarar sina betalningar så är det kommunens skattebetalare som får ta smällen.

Klicka här för att läsa kommunstyrelsens förslag.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande.