Tullingepartiet startar namninsamling mot idéhuset!

2015-01-19

Många Tullingebor är kritiska till planerna på ett idéhus i Tullinge centrum. Kritiken handlar om allt från de styrandes ovilja att lyssna på Tullingeborna till den parkeringsproblematik som ett idéhus skulle medföra. Vi i Tullingepartiet har därför startat en digital namninsamling som protest mot idéhuset.

Motståndet mot ett idéhus i Tullinge centrum spänner över alla politiska färger. Det är många som tycker att kommunen måste ta ett samlat grepp om hela Tullinge centrums utveckling istället för att satsa stora pengar på spektakulärt landmärke. Den stora klossen som man valt att kalla för idéhus riskerar att blockera alla alternativa lösningar.

Tullingepartiet är negativa till ett idéhus av flera skäl, bland annat följande:

  • Det finns behov av annat som bör prioriteras innan man avsätter 100-150 miljoner kronor till ett idéhus i Tullinge centrum.
  • Viktigare prioriteringar är ett nytt och bättre centrum, bättre skolor, äldreboenden och en ny pendeltågsstation.
  • Med tanke på Botkyrkas ansträngda ekonomi är det oansvarigt att låna stora penar till ett oprioriterat och ofinansierat projekt.
  • Byggandet av idéhuset försvårar den redan kritiska parkeringssituationen i Tullinge centrum.

Nu säger Tullingepartiet ifrån genom att starta en namninsamling. Insamlingen, som är partipolitiskt obunden, har endast ett krav: kommunen måste stoppa planerna på byggandet av ett idéhus i Tullinge Centrum. Då är det viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd uppmanar vi dig att sprida namninsamlingen. Prata med så många du kan!

Insamlingen kommer att överlämnas till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren.

För att komma till namninsamlingen, klicka här.

För frågor, kontakta:

Carl Widercrantz via carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller 08-530 615 37