Handlingar till Tullingepartiets årsmöte

2020-03-15

Till alla medlemmar i Tullingepartiet

Med anledning av Coronaviruset har styrelsen beslutat att årsmötet ska genomföras digitalt/poströstning (via mejl eller post) den 29 mars enligt följande upplägg:

1, Årsmöteshandlingarna skickas ut tillsammans med detta mejl (se längst ned). De kan också hämtas från hemsidan, eller beställas via carl.widercrantz@tullingepartiet.se

2, Alla medlemmar får möjlighet svara på årsmöteshandlingarna enligt följande alternativ.
Alternativ A: Handlingarna godkänns.
Alternativ B: Handling godkänns ej (ange i så fall vilken/vilka av handlingar som du inte vill godkänna).
Frågor och synpunkter kan också lämnas omgående så att styrelsen får bedöma om något skall tilläggas/ändras innan stämmohandlingarna skall vara inne till styrelsen. Sista dag för detta är 22 mars till info@tullingepartiet.se
Svar på sådana synpunkter/frågor läggs omgående ut på Tullingepartiets hemsida: www.tullingepartiet.se
Sista dag att lämna godkännande/avslag på årsmöteshandlingarna är 29 mars. Dessa skall sändas till info@tullingepartiet.se eller postas till
Carl Widercrantz
Rundan 39
146 45 Tullinge

3, Valda justeringsmän sammanställer svaren på stämmofrågorna och besluten samt skickar ut detta till medlemmarna senast 15 april 2021.

4, Styrelsen kallar till ett vanligt fysiskt medlemsmöte under sommaren om förutsättningarna tillåter. Medlemmar får då tillfälle att samlas, diskutera framtiden och ta ställning till förslag på nya stadgar. Därefter genomförs ett digitalt årsmöte för att bekräfta en eventuell stadgeändring.

Årsmöteshandlingar
Agenda 2021 Digitalt
Verksamhetsberättelse 2020
Resultatrapport
Balansrapport
REVISIONSBERÄTTELSE
Verksamhetsplan för 2021

Budget 2021

Valberedningens förslag 2021

Styrelsen
Tullingepartiet