Många i Norra Botkyrka positiva till folkomröstning

2012-03-08

Tullingepartiet samlar namnunderskrifter på Hallunda Torg den 7 mars 2012

Demokrati och Folkomröstning var ord som engagerade de vi pratade med

Tup på Hallunda TOrg

Att Tullinge ville bli en egen kommun sågs som positivt av många vi talade med

 

Vid ett par tillfällen har medlemmar från Tullingepartiet besökt Hallunda Torg för att samla in namnunderskrifter i syfte att få till stånd en folkomröstning. Resultatet har varit över förväntat. Överlag kan man säga att de som haft tid att stanna blivit positiva till att skriva under när vi informerat om vad saken gäller. Väldigt få i Norra Botkyrka är negativa till att Tullinge skulle bli egen kommun, och ännu färre är negativa till en folkomröstning. S+V+KD:s syn på demokrati verkar inte stämma överens med medborgarnas. Botkyrkaborna är snarare för den demokratiska process som en folkomröstning innebär. Vår uppfattning är att folket vill ha mer att säga till om och då räcker inte Dialogforum. Botkyrkas invånare vill ta huvudrollen istället för att vara statister! 

Till dags dato har vi samlat in ca 2000 underskrifter. Ju fler vi är som hjälper till, ju fortare når vi 6000 och kan lägga fram vår fråga i fullmäktige. Vi har färdiga listor, sorterade på gatuadress, där namn och adress samt födelsedatum, på alla röstberättigade i Tullinge,  redan är ifyllda. Efter en kort instruktion från vår politiska sekreterare Carl kan du starta dörrknackningen på din gata. Men om du hellre föredrar att hjälpa till några timmar på helgen så kan du vara med i gänget som står vid Tullinge torg. Vi är ofta där kl 10.00-15.00 på lördagar och söndagar. Vi avser även att öka aktiviteterna vid andra centrum i kommunen.

Vill du också hjälpa till att förverkliga vår strävan att bilda en egen kommun? Hör av dig till Carl Widercrantz via mejl eller telefon. Kontaktuppgifterna finner du nedan. 

Telefon: 08-530 615 37Mejl: carl.widercrantz@tullingepartiet.se