Årsmötet klart

2013-03-26

I förra veckan genomfördes Tullingepartiets årsmöte i Falkbergsskolans matsal. Som aviserats besöktes mötet, förutom av intresserade medlemmar, av Lennart Lundberg (1:e vice ordförande i Knivstas kommunstyrelse och gruppledare för Knivsta.Nu). Lennart var drivande på Ja-sidan när Knivsta blev egen kommun.

Efter att ordförande hälsat välkommen vidtog den mer formella delen av årsmötet under ledning av Rolf Kenmo som svingade klubban på ett säkert sätt och lotsade mötesdeltagarna genom dagordningen. Som sekreterare verkade Carl Widercrantz.

Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter föredrogs med bildspel. Revisorssuppleanten, Staffan Teste, föredrog revisionsberättelsen varefter mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedningen fick igenom alla sina nomineringar till styrelsen utan motförslag eller voteringar. Camilla Jägemalm valdes om som ordförande. Jens Jenslin och Karin Nakamura, som avgick från styrelsen, fick ta emot vackra blombuketter samt inte minst varma och uppskattande applåder från de närvarande. Vi tackar Karin och Jens för deras engagemang samt hälsar Per Börjel och Rita Ilomäki varmt välkomna.

Nya styrelsen ser ut som följer:

Camilla Jägemalm, Ordförande

Carl-Erik Spelmans, Ledamot

Klas Bovin, Ledamot

Anders Thorén, Ledamot

Elisabet Thorén, Ledamot

Sandy Lind, Ledamot

Carl Widercrantz, Ledamot

Per Börjel, Ledamot

Bertil Rolf, Suppleant

Rita Ilomäki, Suppelant

Det fanns inga motioner inlämnade till årsmötet, och valberedningen fick förnyat förtroende. Årsmötet beslöt om oförändrade medlemsavgifter.

Efter årsmötesförhandlingarna var det dags för en av mötets höjdpunkter: Lennart Lundberg från Knivsta kommun. Den 1 januari 2013 fyllde Knivsta tio år som egen kommun. Som egen kommun påverkar Knivstaborna sin egen utveckling. Lennart berättade om vad som krävdes för att Knivsta skulle bli egen kommun samt hur har det gått 10 år efter delningen.

I Knivstas folkomröstningskampanj arrangerades flera offentliga möten med invånarna. Man genomförde även en massiv ”dörrknackning” i slutet av valkampanjen. Personliga möten var den bästa metoden för att vinna folkomröstningen.

Avslutningsvis diskuterades Tullingepartiets kommande aktiviteter. En del frågor ställdes av medlemmarna och besvarades av styrelsen. Det visar att det finns ett genuint intresse för vår verksamhet. Glädjande är att nya och engagerade medlemmar deltog på årsmötet.

Protokoll samt övrig information ifrån årsmötet kommer att distribueras ut inom kort. Tack alla ni som kunde komma på mötet. Nu ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt år!