Tillrättaläggande med anledning av felaktig artikel i Dagens Nyheter

2013-03-26

Dagens Nyheter skriver tisdagen den 26 mars om aktionsgruppen Nya Sigtuna Stad som vill dela Sigtuna kommun. I artikeln påstås det att Tullingepartiets krav på folkomröstning inte har gått igenom i Botkyrkas kommunfullmäktige. Detta är fullständigt felaktigt och Tullingepartiet har därför begärt rättelse.

Den 29 mars 2012 debatterades frågan om folkomröstning i Botkyrkas kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet ville då inte stödja en demokratisk folkomröstning. Medlemmar i Tullingepartiet samlade därför in över 7000 namnunderskrifter för att, i linje med den nya lagen om folkinitiativ, kräva en folkomröstning. Den 24 januari 2013 fattade Botkyrkas kommunfullmäktige beslut om folkomröstning i kommundelningsfrågan. Folkomröstningen kommer att äga rum i samband med de allmänna valen 2014. 

Vid frågor, vänligen kontakta

Carl Widercrantz, politisk sekreterare, 08-530 615 37