Bättre att renovera Falkbergsskolan istället för att riva den

2017-03-14

Vid kvällens sammanträde med utbildningsnämnden vill den politiska ledningen i Botkyrka fatta beslut om att riva Falkbergsskolan och bygga en helt ny skola. Tullingepartiets uppfattning är dock att renovering och planerat underhåll ska prioriteras framför nybyggnation.

Falkbergsskolan är ett mycket fint exempel på 50-talets ambitiösa och fina skolarkitektur. Skolan är ritad av den kända norska arkitekten Tore Moxness, som under efterkrigstiden var verksam i Sverige under folkhemmets guldålder, då han ritade många offentliga byggnader, så som skolor, tingshus och kyrkor, oftast uppförda i tegel, runt om i landet.

Att som nu föreslå att riva Falkbergsskolan är bara ännu ett exempel på den historielöshet och okunskap som finns inom Botkyrka kommuns förvaltning och politiska styrning kring vårt gemensamma kulturarv. Falkbergsskolan är mycket bevarandevärd och en viktig del i beskrivningen av Tullinges utveckling från lantbrukssamhälle via villastad till dagens mera blandade och tätare bebyggelse.

Tyvärr har kommunen inte klarat av ett löpande underhåll för att hålla skolan i ett bra skick. Den är delvis sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Trots detta har skolan fungerat tillräckligt bra för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett förtjänstfullt sätt. Elevtillströmningen är god och studieresultaten bland de bästa i Botkyrka.

Vid kvällens möte med utbildningsnämnden kommer Tullingepartiet kräva att alla utredningsunderlag och kalkylförutsättningar redovisas i detalj. En annan viktig aspekt är att se över hela det område som Falkbergsskolan och Eklidsskolan idag utgör och fundera på hur kommunen kan använda denna unika centrala mark i Tullinge på ett sätt som står i samklang med Tullinges karaktär.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande i sin helhet.

Klicka här för att läsa kommunledningens förslag till beslut.

falkbergsskolan_0044

Falkbergsskolan