Besök i verkligheten hos Hemtjänsten i Tullinge

2019-11-19

När man läser lokalpressen kan man lätt få den uppfattningen att all Hemtjänst i Botkyrka är dålig.  Dessbättre stämmer det inte, tvärtom fungerar Hemtjänsten i Tullinge relativt väl.

Tisdagen den 19 november hade Tullingepartiet bokat in ett möte med ansvarig för Hemtjänsten i Tullinge, Dinko Pejic. Mötet hölls i lokalerna som är belägna i Akvarellen, Elgentorpsvägen. Hemtjänsten i Tullinge har även lokaler i Römossen.

Överlag fick vi ett positivt intryck av verksamheten, men de problem som ofta påtalas, svårigheten att rekrytera personal med goda kunskaper i svenska språket, var Dinko väl medveten om. De flesta av våra frågor besvarades, och vi tyckte att vi fick gehör för våra synpunkter. Vad gäller arrangemanget med måltider känns det inte optimalt, så det är något som vi får diskutera hur vi tacklar.

Fr.v. Carl, Thomas, Dinko, Kerstin och Roland. Bakom kameran: Anders