Ta bort utlandsresor från delegationsordningen

2019-11-14

Den här veckan fattar både socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om reviderade delegationsordningar. Tullingepartiet anser dock att beslut om utlandsresor för politiker och tjänstemän inte ska fattas på delegation.

Tullingepartiet är kritiska till att delegera beslut i fråga om tjänsteresor utanför Sverige. Delegation blir tyvärr ett sätt att få bort resorna från agendan. Vi vill istället att resorna diskuteras och beslutas i de olika nämnderna. På så sätt ges möjlighet att ställa frågor om resans syfte samt ställa krav på uppföljning. Särskilt viktigt är det vid resor utanför EU.

Hur vi väljer att resa kan diskuteras ur många perspektiv, inte minst med avseende på miljö och kommunens sparbeting. I vissa fall går det också att få ut samma sak på hemmaplan utan att åka iväg. Den avvägningen måste alltid göras och Tullingepartiet föreslår därför att utlandsresorna ska tas bort från kommunens delegationsordningar.

Internationellt möte