TUP är positiva till kameraövervakning

2019-11-21

På kommunstyrelsens sammanträde 22 november, behandlas ett medborgarförslag om kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge. Tullingepartiet kommer att rösta JA till förslaget eftersom att det skapar trygghet och förebygger brottslighet.

Majoriteten talar ofta varmt om cykling som ett bra och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Botkyrka kommun har till och med tagit fram en särskild cykelplan för att kortare resor ska bli smidigare med cykel.

Flera i Tullinge har dock kontaktat oss med anledning av cykelstölder som är ett av de vanligaste egendomsbrotten. Två stulna cyklar inom loppet av ett år är inte ovanligt. Tullingepartiet har därför motionerat om kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering samt Tullinge centrum och andra platser där risken för cykelstölder är som störst.

I kollektivtrafiken är kameraövervakning en självklarhet. Vi menar att kameraövervakning vid cykelparkeringar på samma sätt skulle bidra till att förebygga brottslighet och underlätta identifiering för att klara upp utförda brott.

TUP vill att kameror skall finnas vid pendeltågets cykelparkering