Boende och TuP stoppade höghusen!

2019-10-19

De tänkta planerna på 6 st höghus mitt i villaområdet vid Mellanbergsvägen är skrinlagda.

Häromdagen fick vi glädjande besked angående ovanstående.  Förvaltningen gör omtag och skall senare presentera ett förslag med radhus. Vi kommer givetvis att bevaka förslaget och utgår från att det är mer genomtänkt.

Det var förmodligen tack vare de boendes engagemang samt vår skrivelse som man tog sitt förnuft till fånga. Vi skall kämpa allt vad vi kan vid alla tillfällen för att behålla Tullinges nuvarande karaktär!

Som på bilden nedan vill vi inte ha det i våra villaområden!