Botkyrka störtdyker 59 placeringar i ny skolranking

2019-10-16

Botkyrka kommun rasar hela 59 placeringar i Lärarförbundets årliga ranking av landets skolkommuner och är nu nere på plats 278 av 290 kommuner. Grannkommunen Salem är dock 161 placeringar bättre än Botkyrka. Salem hamnar på plats 117.

Sett till Stockholms län är Salem rankad som nummer fyra medan Botkyrka rankas som nummer 23 av 26 kommuner. Botkyrka ligger även sämre till än andra närliggande kommuner som t ex Ekerö, Södertälje och Huddinge. 

Parallellt med detta har två oberoende forskare presenterat en ny rapport där kritik riktas mot utbildningsnämnden efter krisen i Storvretskolan. Forskarna menar att anledningen till att Botkyrka kommuns utbildningsförvaltning inte lyckats vända utvecklingen på skolan framför allt beror på att kontroller och uppföljningar misslyckats.

Det framkommer även kritik i en ny revisionsrapport från PwC där revisorerna pekar på att utbildningsnämnden inte säkerställer att utbildningen i grundskolan motsvarar skollagens krav på likvärdighet.

Klicka här för att ta del av lärarförbundets ranking.

Klicka här för att ta del av revisionsrapporten från PwC.

Klicka här för att ta del av den oberoende forskarrapporten.