Samhällsbyggnadsförvaltningen går på Tullingepartiets linje

2019-10-21

De två planerade  höghusen (8 vån)  i Solskensparken blir inte av.

Så här skriver förvaltningen i ett yttrande till nämnden:

“De ligger perifert och har inte någon stark koppling till centrala Tullinge. De antal lägenheter som de två punkthusen gav fördelas ut i övrig föreslagen bebyggelse. Behovet av plats för park och yta för idrott och lek väger tyngre i ett växande Tullinge”

Solskensparken i Tullinge

Återigen visar det sig att det kan göra skillnad att säga ifrån. Här har TUP tillsammans med närboende varit den drivande aktören. Vi har genomfört en skyltkampanj i parken, länkat till namninsamlingen via vår hemsida och argumenterat i  både media, kommunfullmäktige, samhällsbyggnadsnämnden och Facebook m.m. En sak är säker TUPs engagemang och kraft gör skillnad!

Snart presenteras de omarbetade planerna för centrala Tullinge. Mycket talar för att vi då behöver allt stöd från Tullingeborna för att utveckla centrum samtidigt som vi behåller Tullinges karaktär.

Nedanstående skiss kanske kan tjäna som förlaga för ett nytt centrum.

TuP:S Centrumskiss