Verksamhetsbesök

2013-05-03

Den senaste tiden har Tullingepartiet gjort ett antal verksamhetsbesök. Vår ambition är att löpande göra besök i olika verksamheter. Syftet är dels att lära oss mer och dels att få konstruktiva synpunkter på olika verksamheter som kan förbättras i kommunen.

Vi har bland annat besökt många skolor i Tullinge. Avsikten med skolbesöken har varit att få en bild av lärarsituationen, skolornas fysiska status, eventuella problem med mobbning samt hur den ekonomiska uppföljningen fungerar.

 Bertil Rolf från Tullingepartiet gratulerar Michael Andersson, musiklärare på Falkbergsskolan, som har blivit antagen till Apple Distinguished Educator tack vare sitt arbete med att kombinera IT och pedagogik på nya sätt.

Vi träffade en mycket engagerad personal och härliga elever. Eftersom att Botkyrkas grundskolor, förskolor och gymnasieplatser gick totalt 65,5 miljoner kronor back 2012, vilket var 42 miljoner mer än vad man hade räknat med så blev det naturligtvis fokus på den ekonomiska situationen.

För att räkna ut resurspengen har Botkyrka kommun valt att använda en modell kallad SALSA. När SALSA används för att fördela resurspengen innebär det att vissa skolor kan få flera tusen kronor mer per år per elev i skolpeng än andra skolor, alldeles oavsett den enskilde elevens specifika behov. Avgörande för skolpengens storlek är ett antal faktorer som t ex etnisk bakgrund, kön och föräldrarnas utbildningsnivå.

Problemet är dock inte Salsa utan att Botkyrka totalt satsar för lite på skolan, vilket bl a avspeglas i lägre lärartäthet än rikssnittet och lägre andel förskolepedagoger än rikssnittet. Vi i Tullingepartiet vill styra över mer resurser till kärnverksamhet som skolan.

 Rektorn vid Tullingebergsskolan visade runt i skolans lokaler och berättade om verksamheten.

Ett annat besök genomfördes på fritidsgården i Tullinge Centrum. Förutom att kika på lokalerna diskuterade vi fritidsgårdens förutsättningar och behov för att kunna möta våra ungdomar på bästa tänkbara sätt. Under besöket så spelade ungdomarna biljard, kort och olika spel.

På fritidsgården kan alla ungdomar vistas utan krav på prestation som annars förekommer inom till exempel idrottsföreningar. Det finns dock önskemål om ett nytt kök så att ungdomarna får möjlighet att tillsammans laga god mat eller baka något gott så att det blir det ännu roligare att tillbringa en del av kvällen där.

Personalen berättade att fritidsgården är en viktig plats där det t ex är möjligt att nå ungdomar som saknar stabila hemmiljöer.

Förutom detta har vi under den senaste månaden besökt Botkyrkas kommunala pensionärsråd, PRO i Tullinge och Botkyrka-Salem FUB som är en intresseförening för personer med utvecklingsstörning och anhöriga.

Besöken har sammantaget varit oerhört lärorika och det är alltid intressant att få höra från människor hur det faktiskt fungerar snarare än att bara förlita sig på rapporter och utredningar. Genomgående i så gott som alla samtal är det stora sociala engagemang som många känner. För oss som fritidspolitiker är dessa verksamhetsbesök oerhört nyttiga och vi kommer givetvis att fortsätta träffa fler personer i Tullinge.