Tullingepartiet kräver en kritisk granskning av skolans kunskapsmål

2013-12-11

Svenska elevers skolresultat har försämrats kraftigt visar den nya Pisa-rapporten som presenterades i förra veckan. Igår sammanträde utbildningsnämnden i Botkyrka och Tullingepartiet ledamöter initierade då en diskussion där nämndens ledamöter fick möjlighet att reflektera över resultatet i Pisa–rapporten.

På nationell nivå har alla sin egen förklaring till vad som behöver göras i skolan. Kommunaliseringen, det fria skolvalet, friskolereformen, olika betygsmodeller och vinstintresset är bara några av de aspekter som debattörer brukar lyfta fram. Dessa analyser tar dock ofta utgångspunkt i ideologi snarare än forskning och tidigare erfarenheter. Det är givetvis naivt att tro att några enskilda åtgärder skulle lösa alla skolans problem.

Därför menar vi i Tullingepartiet att Botkyrkas politiker måste se bortom de ideologiska resonemangen och blicka framåt. Vi måste fokusera på vad som är bäst för Botkyrkas invånare istället för att orientera efter en ideologisk kompass.

Mycket tyder på att en av de viktigaste faktorerna till goda skolresultat är att föräldrar och elever tar skolarbetet på allvar genom ökat elevfokus och stort föräldraengagemang. För att skapa goda förutsättningar för barn och föräldrar måste Botkyrka gå i bräschen och ta ansvar genom att säkerställa att kunskapsmålen är på en tillräckligt hög nivå samt har rätt innehåll och fokus.

Tullingepartiet kräver därför att utbildningsnämnden åter skall behandla verksamhetsplanen 2014 för att kritiskt granska om kunskapsmålen är tillräckligt ambitiöst satta.

Skillnaden i skolfrågan mellan Botkyrkas partier är för liten för att prestige och ideologiska låsningar ska hindra att vi kommer överrens. Botkyrkas skolungdomar förtjänar en kritisk granskning av kunskapsmålen som grundas i praktiska lösningar framför ideologiska låsningar till höger eller vänster.

Läs hela Tullingepartiets yrkande genom att klicka här.