Bristfälligt beslutsunderlag angående Falkbergsskolan

2014-10-28

I senaste numret av Södra Sidan går det att läsa om Falkbergsskolan som är i så dåligt skick att kommunen planerar att riva allting utom aulan och matsalen. På kvällens sammanträde med utbildningsnämnden riktar Tullingepartiet allvarlig kritik mot både ansvariga politiker och tjänstemän för att Falkbergsskolan har fått förfalla på det sätt som skett under många år.

Falkbergsskolans upprustning innebär en stor kostnad för Botkyrka. Men tyvärr är det beslutsunderlag som presenteras för utbildningsnämnden bristfälligt. Det finns exempelvis inga förklaringar till varför kommunen beskriver Falkbergsskolan som ”lokalmässigt och pedagogiskt ineffektiv”.

Tullingepartiet har till kvällens sammanträde lämnat in flera frågor som vi vill ha svar på. Läs Tullingepartiets yrkande genom att klicka här.

Läs nämndens beslutsunderlag genom att klicka här.