Folkomröstningen om Tullinge egen kommun

2014-11-10

På måndagens möte med kommunstyrelsen behandlades frågan om hur resultatet av folkomröstningen ska hanteras. Tyvärr var beslutsunderlaget inte komplett. Inte någonstans i dokumentet gick det att läsa om hur Tullingeborna röstade. Till kommunfullmäktige kommer därför beslutsunderlaget att kompletteras med en bilaga.

Tullingepartiet menar att Tullingeborna måste få avgöra sitt eget öde och att två tredjedelar ja-röster i Tullinge är ett tydligt utslag för att kommunen bör delas.  

Klicka här för att läsa kommunstyrelsens förslag.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande.