Bygg en badbrygga vid Maden

2016-10-11

Ett av Tullinges mest populära promenadstråk är Tullinge strand. Men tyvärr råder det brist på badplatser längs strandpromenaden. Tullingepartiet vill därför anlägga en badbrygga vid Maden samt undersöka möjligheterna att uppföra ett kallbadhus vid denna plats.

Något i den här stilen, fast belägen efter vasskanten förstås.

Något i den här stilen, fast belägen efter vasskanten förstås.

Att bada är en självklar sommaraktivitet för många barn och vuxna. Två av de mest populära badplatserna i Tullinge är Lida och Stendalsbadet. Men för en ensamstående förälder som inte har tillgång till bil kan det vara omständligt att ta sig dit. Det finns även få badplatser som är tillgängliga för rörelsehindrade personer. Dessa familjer har därför inte samma möjligheter som andra att få njuta av ett sommardopp. För att råda bot på detta skulle Maden lämpligen kompletteras med en badbrygga. På så sätt skulle hela området bli mer levande.

Kommunen kan med fördel bygga en pålad brygga, med badstegar, utmed vasskanten. Att påla en brygga, istället för att anlägga en flytbrygga, gör att man får en fast brygga till en låg kostnad. Dessutom är den pålade bryggan en enkel och stadig konstruktion som uppskattas av många, inte minst gamla och rörelsehindrade. Bryggan skulle även kunna vara tillgänglighetsanpassad så att den kan nyttjas av alla.

Bryggan kan byggas ca 70-80 meter åt såväl norr som söder. Om man ska bada ifrån bryggan bör den stå en bit ut ifrån vassen, annars blir det för grunt. Alternativt så bygger man några utstickare med badstegar. Det viktiga är att det åtminstone finns någon badplats i Tullinge som är lättillgänglig så att även den som saknar bil eller är funktionsnedsatt kan få njuta av sommaren ordentligt!

Anders Thorén (TUP)    Carl Widercrantz (TUP)    Therese Lind (TUP)