Tullingepartiet driver kommundelningsfrågan vidare till Finansdepartementet

2016-11-02

Den 18 juni 2015 lämnade Tullingepartiet in en delningsansökan till Kammarkollegiet. Tyvärr har Kammarkollegiet valt att avslå Tullingepartiets ansökan och därmed gett Botkyrka kommun vetorätt, vilket går stick i stäv med lagstiftarens intentioner. Tullingepartiet menar dock att folkviljan ska vara avgörande – precis som när Salem blev egen kommun. Därför kommer Tullingepartiet att överklaga Kammarkollegiets beslut till Finansdepartementet. 

Frågan om delning av Botkyrka kommun har efter ansökan av Tullingepartiet utretts av Kammarkollegiet. I sitt beslut per den 1/11-2016 meddelar Kammarkollegiet avslag på Tullingepartiets ansökan. Kammarkollegiet ger dock Tullingepartiet rätt i de sakförhållanden som Tullingepartiet lyft fram i sin ansökan och ger som sin enda anledning till avslag Botkyrka kommuns negativa inställning till delning. Tullingepartiet menar att detta beslutet inte är i enlighet med tanken bakom indelningslagen och dess förarbeten och kommer därför överklaga beslutet till Finansdepartementet.

– Det var inte lagstiftarens mening att en styrande majoritet ska kunna köra över folkviljan i en kommundel som vill ha självbestämmande, säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.

Det är tråkigt att Kammarkollegiet på detta sätt vill ge moderkommunen veto, men vi har fullt förtroende för att Finansdepartementet och regeringen kommer att hantera frågan professionellt och ta hänsyn till att 2/3 av Tullinges väljare vill ha en egen kommun. Respekten för demokratin kräver det, menar Camilla Jägemalm, ordförande för Tullingepartiet.

– Situationen var likadan när Salem blev egen kommun. Invånarna i Salem röstade för egen kommun men Botkyrka kommun sa nej. Kammarkollegiet följde också då Botkyrka kommuns vilja, men regeringen gick på Salembornas linje. Vi hoppas och tror på samma utfall vad gäller Tullinge, avslutar Anders Thorén.

Klicka här för att läsa beslutet från Kammarkollegiet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Thorén

Gruppledare Tullingepartiet

0705-55 03 63

Carl Widercrantz

Politisk sekreterare Tullingepartiet

08-530 615 37