Bygg en simhall i Tullinge

2016-09-30

Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats med jämna mellanrum av medborgare under de senaste åren. Nu när Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen. Tullingepartiet vill därför utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten.

Kanske kan en simhall i Riksten se ut så här? Källa: Liljewall arkitekter Foto: Kentaroo Tryman

Kanske kan en simhall i Riksten se ut så här?
Källa: Liljewall arkitekter Foto: Kentaroo Tryman

Det var med glädje vi i Tullingepartiet tog emot beskedet att idéhuset hade lagts på is efter en intensiv kampanj och namninsamling. Tullingepartiet har konsekvent hävdat att det finns andra prioriteringar som bör gå före ett idéhus. Det är dock viktigt att de medel som var avsatta för idéhuset kommer Tullingeborna till del.

Sedan 30 år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Om några år kommer det inte finnas tillräckligt många bassängtider i Botkyrka för att kunna tillgodose alla behov från skolor, föreningar och simmotionärer. Redan idag åker de flesta Tullingeborna till Huddinge för att simma.

Den del av Tullinge som expanderar mest är Riksten. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Ett helt nytt bostadsområde som på sikt ska rymma 10 000 invånare utgör tillräckligt underlag för en ny simhall.

Simhallen bör därför lämpligen byggas i anslutning till Riksten, ungefär vid påfarten till Pålamalmsvägen. Där finns det möjlighet till nya parkeringsplatser, gång- och cykelbana samt bra kommunikationer vilket gör det lätt för alla Tullingebor att ta sig till simhallen, även utan bil.

Anders Thorén (TUP)   Carl Widercrantz (TUP)

Therese Lind (TUP)       Camilla Jägemalm (TUP)