Fler föreningars ekonomi måste granskas!

2016-09-27

Kultur- och fritidsnämnden har låtit granska fem föreningars ekonomi. Det visar sig att tre av fem föreningar (SOKU, OPAD samt Fanzingo) uppvisar stora brister kring bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat. Nu kräver Tullingepartiet, Moderaterna och Liberalerna att fler föreningar granskas, för att säkerställa att den här typen av brister inte har satts i system.

– Stöd och uppmuntran till föreningsliv i Botkyrka är en viktig del i demokratiarbetet och det är mycket olyckligt när detta utnyttjas på ett regelvidrigt sätt. Det är viktigt att de som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav och bedriver den verksamhet som faktiskt har överenskommits. Så är inte fallet gällande tre av föreningarna, menar Anders Thorén (TUP), gruppledare.

– Botkyrka kommuns egna fritidsutbud, ska företrädesvis rikta in sig på aktiviteter för barn och ungdomar, funktionshindrade och äldre. Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som exempelvis mötesplatsföreningar, där fokus ofta avser annan verksamhet än de prioriterade grupperna, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– Det är rätt att stoppa fler utbetalningar till dessa föreningar då de inte uppfyller de kriterier som har uppställts för att kunna vara bidragsberättigade, säger Lars Johansson (L), gruppledare.

Tullingepartiet, Moderaterna och Liberalerna kräver att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en summering för hur lång tid de granskade föreningarna felaktigt erhållit bidrag och vilka summor det totalt rör sig om. Vidare bör de felaktigt utbetalda medlen återbetalas till kommunen.

Klicka här för att läsa hela revisionsrapporten.