Valteknisk samverkan mellan Tullingepartiet och Moderaterna

2018-10-04

Tullingepartiet ingår valteknisk samverkan med Moderaterna i Botkyrka kommun. Det innebär att vi tillsammans tar fler mandat i nämnder, bolag, utskott och beredningar m.m. än vi skulle gjort om vi gått fram var och en för sig. Det innebär också att vi marginaliserar Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas inflytande. 
 
I Botkyrka har Tullingepartiet efter höstens val 9 mandat och Moderaterna 12 mandat. Båda partierna ingår i oppositionen.
 
Tullingepartiet får genom överenskommelse om valteknisk samverkan representation i nästan samtliga kommunala organ i Botkyrka. I vissa nämnder, bolag och utskott får vi även presidieposter (uppdrag som 2:e vice ordförande).
 
Genom dessa poster får vi ökad insyn, och förhoppningsvis ökat inflytande. Vi får även möjlighet att fånga frågor tidigare och att påverka informellt. Vi kommer att kunna driva en skarp oppositionspolitik i viktiga Tullingefrågor. Dessutom är partierna överens om nödvändigheten av att införa kommundelsnämnder i Botkyrka, för att stärka närdemokratin.
En valteknisk samverkan innebär dock inte ett politiskt samarbete. Båda partierna kommer att driva sin egen politik under mandatperioden. Samverkan är just valteknisk och binder inte Tullingepartiet och Moderaterna till en gemensam politik.