Ny pendeltuppgång vid Tullinge station?

2015-01-29

De flesta partierna är överrens om att nuvarande pendeltågsstation i Tullinge inte är tillräcklig för den stora befolkningsökning som skett och planeras fortsätta. Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Tullingepartiet att ta upp frågan om en ny pendeluppgång vid Tullinge station.

Så här skulle en ny uppgång till Tullinge station kunna se ut

Så här skulle en ny uppgång till Tullinge station kunna se ut

Inför valet lovade Moderaterna att satsa minst 50 miljoner kronor för att sätta igång bygget av en pendeluppgång i östra änden av Tullinge station i riktning mot Flemingsberg. Moderaterna i landstinget står fast vid sitt löfte förutsatt att Botkyrka kommun finansierar anslutande gångvägar och en gångbro över Huddingevägen.

Löften och pengar finns. Nu ligger bollen hos kommunstyrelsen i Botkyrka och det är enbart en fråga om prioriteringar. För Tullingepartiet är svaret givet, en ny pendeluppgång är viktigare än att ett idéhus byggs.

Vid kvällens möte med kommunfullmäktige kommer Tullingepartiet att ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren:

  • Är du beredd skjuta till de pengar som krävs för att medfinansiera och därmed få till stånd en ny pendeluppgång vid Tullinge station?