Tullingepartiet vill uppdatera föråldrade detaljplaner

2016-09-20

Vid dagens möte med samhällsbyggnadsnämnden behandlas ett husbygge i Tullinge som närboende grannar varit mycket kritiska mot. Grundproblemet är att detaljplanen är gammal och tillåter byggnation som förvanskar området. Men Tullingepartiet säger NEJ till byggnation som förstör karaktären i Tullinge och skapar missämja hos de som drabbas.

Generösa detaljplaner som tillåter mycket hög exploatering utnyttjas av byggherrar. Det innebär att byggherrar kan riva hus och bygga nytt och större. På detta sätt förstör man karaktären i villaområden och skapar stor missämja hos de som drabbas.

Vi i Tullingepartiet är starkt kritiska till den här typen av byggnation eftersom helhetskaraktären och skalan i området påverkas negativt. Vi har tidigare motionerat om att uppdatera föråldrade detaljplaner så att de stämmer överens med dagens verkliga situation med hänsyn till områdets karaktärsdrag. Syftet med motionen är att stoppa denna typ av bebyggelse och det kommer vi att kompromisslöst och konsekvent fortsätta att arbeta för.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yrkande