Företagsklimatet måste förbättras

2019-02-15

Vid gårdagens sammanträde med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlades årsredovisningen för 2018. Av den framgår att kommunens företagsklimat försämras med 25 platser i Svenskt Näringslivs ranking.

För några år sedan var målet topp 30, nu noterar vi en placering på plats 170 för Botkyrka i företagsrankingen. Tullingepartiet och Moderaterna presenterade därför ett gemensamt yttrande där vi föreslog ett antal åtgärder för att vända utvecklingen och kraftfullt förbättra resultaten:

  • Bättre attityder och service till förtagare.
  • Mer regelbundna träffar med kommunens företag för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer.
  • Utökad dialog med företagen i kommunen. Det handlar om att visa ett genuint intresse för näringslivets behov och att följa upp de insatser som görs.

Klicka här för att läsa yrkandet i sin helhet.